1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50664
  4. GR-AtACAb10090792
  5. Ελληνικά
  6. Κορδορούμπας, Ιωάννης
  7. Αθήνησι: [χ.ό.], 1882
  8. 16