ΝΕΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

INFORMATION ABOUT DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS FROM THE FILES OF VENICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κωνσταντουδάκη Μαρία
  5. 1976
  6. 43-47
    • Following to researches in the files of Venice, there were discovered original documents referring to the Greek artist Domenikos Theotokopoulos. The first document refers to the permission that Domenikos Theotokopoulos asked from the Venice government of Crete in order to shell in lottery one of his paintings. The second document constitutes the only file mentioning his presence in Venice.
    • Κατόπιν ερευνών στα αρχεία της Βενετίας ανακαλύφθηκαν αυθεντικά έγγραφα αναφερόμενα στον Έλληνα ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Το πρώτο έγγραφο αφορά την άδεια που ζήτησε από την Βενετική Διοίκηση της Κρήτης, ο Θεοτοκόπουλος, προκειμένου να εκποιήσει δια λαχνού ζωγραφικό πίνακα και το δεύτερο έγγραφο αποτελεί τη μοναδική αρχειακή μνεία της παρουσίας του Θεοτοκόπουλου στην Βενετία.