ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1970

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE FESTIVE CONFERENCE OF THE 24th OF MARCH 1970 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1970
  6. 450-451
    • Awarding of prizes in publications and activities relevant to the National fights or celebrations and fiests.
    • Απονομή αριστείου καθώς και βραβείων ή μεταλλίων σε έργα ή δημοσιεύματα σχετικά με τους Εθνικούς Αγώνες ή επετείους.