Η Βρεττανική και αλλοδαπή βιβλική εταιρία Η Βίβλος και αι εγκύκλιοι της συνόδου και του υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50670
  4. GR-AtACAb10090771
  5. Ελληνικά
  6. Κουλουριώτης, Α. Ι.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Μέλλοντος, 1876
  8. 36