Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

THE TRIUMPH OF THE FIGHTING SPIRIT OF BEETHOVEN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1970
  6. 270-284
    • On the occasion of the completion of 200 years since the birth of music's titan, Beethoven, a more general report is made on his life and his fighting spirit in unfavourable conditions and misfortunes he confronted, is underlined.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 200 ετών από την γέννηση του τιτάνα της μουσικής Μπετόβεν, γίνεται γενικότερη αναφορά στη ζωή του και υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η αγωνιστικότητά του στις αντιξοότητες και τις ατυχίες που αντιμετώπισε.