ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN GEORGE MYLONAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν | Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 195-200
    • The speech is referred to the life and work of the new Academician Mr.George Mylonas.
    • Λόγος για την ζωή και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού κ.Γεωργίου Μυλωνά.