Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘ'ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

THE SIGNIFICANCE OF OUR SEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980) | Χαραμής, Ιωάννης (1904-1978)
  5. 1970
  6. 178-190
    • Speech for the celebration of the national anniversary of 1940 and for the great importance of the contribution of our sea to the fight for the liberation.
    • Ομιλία για τον εορτασμό της εθνικής επετείου του 1940 και για την τεράστια σημασία και συμβολή της θάλασσάς μας στον αγώνα για την απελευθέρωση.