ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ

POETIC DUTY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1970
  6. 132-153
    • The speech deals with some everlasting fundamental and unchangeable values, which rule the poetic genius render it essential element of the human life.
    • Πρόκειται για ομιλία γύρω από ορισμένες αιώνιες, θεμελιώδεις και αναλλοίωτες αξίες, που διέπουν το ποιητικό δαιμόνιο και το καθιστούν ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης ζωής.