ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1970
  6. 125-131
    • The Academician Mr.N.Louros presented the book of Mr.I.Mantonakis with the title "The Psychoanalytical Psychodrama" which examines the "Psychodrama" as an important method, capable of completing Freud's psychoanalysis.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ν.Λούρος παρουσιάζει το βιβλίο του κ.Ι.Μαντωνάκη "Το Ψυχαναλυτικόν Ψυχόδραμα", που εξετάζει το "Ψυχόδραμα" ως σημαντική μέθοδο, ικανή να συμπληρώσει την Φροϋδική ψυχανάλυση.