ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΜΙΛΚΑ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ (1887-1969)

SCIENTIFIC COMMEMORATION FOR THE ACADEMICIAN AMILKA ALIVIZATOS (1887-1969) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1970
  6. 83-91
    • The speech deals with the life, work and in general terms with the scientific activity of the deseased Academician Mr.A.Alivizatos.
    • Ομιλία για τη ζωή, το έργο και την εν γένει επιστημονική δραστηριότητα του εκλιπόντος Ακαδημαϊκού Α.Αλιβιζάτου.