ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN GREGORIOS KASIMATIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004) | Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 19-22
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new Academician Mr.Gregorios Kasimatis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νεόυ Ακαδημαϊκού κ.Γρηγορίου Κασιμάτη.