Χρυσόβουλλοι λόγοι της εν Άθω Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Δοχειαρίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50683
  4. GR-AtACAb10090736
  5. Ελληνικά
  6. Χριστόφορος Κτενάς, αρχιμανδρίτης
  7. [χ.τ.] :[χ.ό], [1927]
  8. 28