1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1970
  6. 7-8b
    • The Academician Mr.Erick Skassis presented the first volume of his work with the title :"Historical grammar of the latin language with a diagram of the history of the latin grammatical studies". The volume contains the main body of grammar.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ερρίκος Σκάσσης παρουσιάζει το πρώτο τόμο του έργου του "Ιστορική γραμματική της λατινικής γλώσσας, μετά διαγράμματος της ιστορίας και λατινικών γραμματικών σπουδών", ο οποίος περιλαμβάνει το κύριο σώμα της γραμματικής.