ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1970
  6. 3-6
    • Academy's new President Mr.Zervas gave a speech where he reported Academy's objectives which are about to be realized.
    • Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου, κ.Ζέρβα, ο οποίος αναφέρει τις επιδιώξεις της Ακαδημίας Αθηνών, οι οποίες εισέρχονται στο στάδιο της πραγματοποιήσεως.