ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

THE GREEK LETTERS AND THE CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1970
  6. 150-159
    • The position of the Greek Letters in Church and in particular in the Greek Orthodoxy is examined. Furthermore some comments on the interplay of these two great intellectual factors take place.
    • Εξετάζεται η θέση των Ελληνικών Γραμμάτων στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στην Ελληνική Ορθοδοξία. Σχολιάζεται δε η αλληλεπίδραση των δύο μεγάλων αυτών πνευματικών παραγόντων.