1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50689
  4. GR-AtACAb10090443
  5. Ελληνικά
  6. Κόνιαρης, Ιωάννης
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1854
  8. 12