ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CELEBRATION OF THE CENTENARY OF THE EDUCATIONAL ASSOCIATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1936
  6. 82-83
    • Greetings for the fiest of the biennial of the foundation of the Filekpedeutikis Eterias.
    • Χαιρετισμός με την ευκαιρία της επετείου των εκατό ετών από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.