1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16723
  4. GR-AtACAb10073909
  5. Ελληνικά
  6. Πυρρής, Άγγελος Σ.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο ″Νομικής″, 1903
  8. 48