ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1936
  6. 5-13
    • Review of the activities of the Academy of Athens during the last ten years. Progammatic announcements for the forthcomming year 1937.
    • Απολογισμός του έργου της Ακαδημίας Αθηνών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από της ιδρύσεώς της. Προγραμματικές δηλώσεις για το έτος 1937.