ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

A TAKE LEAVE OF THE PAST PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1936
  6. 3-4
    • Report on the activities of the past President. He thanks all the people who helped him during his presidential period.
    • Απολογισμός έργου του αποχωρούντος Προέδρου και ευχαριστίες προς όσους του συμπαραστάθηκαν και τον βοήθησαν.