Η Αττική το πάλαι : σύντομος πραγματεία υπό γεωγραφικήν, ιστορικήν και αρχαιολογικήν έποψιν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50723
  4. GR-AtACAb10090455
  5. Ελληνικά
  6. Κοκκώνης, Αλέξανδρος Ν.
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Περγαμάλη Εξαρχόπουλου, 1906
  8. 20