1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1936
  6. 146-152
    • Report concerning the ecclesiastical exarchs as well the canon law and what it determines for them.
    • Αναφορά στους εκκλησιαστικούς έξαρχους και στο τι ορίζει το Εκκλησιαστικό Δίκαιο για αυτούς.