ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1936
  6. 97-98
    • The book of Mr. Anast. Georgiadis entitled: "On the Geometry of the crystallic material" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Αναστ.Γεωργιάδου με τίτλο "Επί της Γεωμετρίας των κρυσταλλικών μέσων".