1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1936
  6. 85-87
    • Research, which reagrds bitter vegetable substances. During the research was ascertained the existence of bitter substances of the family of Labiees. These substances are excreted from glands found in the skin of shoots and leaves. Finally, it was proved that roots and tissues liable under the skin of the above earth parts are lacking in bitter substances.
    • Έρευνα η οποία αφορά πικρές φυτικές ουσίες κατά την οποία διαπιστώθει η ύπαρξη πικρών ουσιών στην οικογένεια των Χειλανθών. Αυτές οι ουσίες εκκρίνονται από αδένες οι οποίες βρίσκονται στην επιδερμίδα των βλαστών και των φύλλων. Τέλος απεδείχθει ότι οι ρίζες και οι ιστοί κείμενοι κάτω από την επιδερμίδα των υπεργείων μερών, στερούνται πικρών ουσιών.