1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1936
  6. 28-29
    • The present announcement is a report on the ecclesiastical office of despotato. According to the report his position in Church is determined, as well the duties which emanate from this office.
    • Αναφορά στο εκκλησιαστικό αξίωμα του δεσποτάτου οριοθετώντας τη θέση του στην εκκλησία και των καθηκόντων που απορρέουν από το εν λόγω αξίωμα.