1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1940
  6. 429-436
    • Detailed enumeraiton of the geological findings in the alluviums of the valley in Helis and exact dating of them.
    • Λεπτομερής απαρίθμησης των γεωλογικών ευρημάτων στις προσχώσεις της κοιλάδος της Ήλιδας και χρονολόγησή τους.