1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Renz Karl | Μισταρδής Γασπ
  5. 1940
  6. 354-368
    • The results of geological researches that took place at the eastern part of the mountainous chain Kitheron-Parnitha-Beletsi-Mavrinora are cited. In particular the study deals with the results that are referred to the appearances of Permian at various parts of it.
    • Εκτίθενται τα πορίσματα των γεωλογικών ερευνών που έγιναν στα ανατολικότερο τμήμα της ορεινής αλύσεως Κιθαίρωνος-Πάρνηθος-Μπελέτσι-Μαυρηνόρας, των αναφερομένων κυρίως στις εμφανίσεις περμίου σε διάφορα μέρη αυτού.