Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β1, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΕΩΣ

THE INFLUENCE OF VITAMIN B1 ON THE EXPERIMENTAL LEAD POISONING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κλεισιούνης Νικόλαος
  5. 1940
  6. 332-340
    • The study aims at examining which is the therapeutic energy of the vitamin B1 on the experimental lead poisoning. As guinea-pigs were used cats of 2-4 kg weight.
    • Σκοπός της μελέτης είναι να εξετασθεί ποια είναι η θεραπευτική ενέργεια της βιταμίνης Β1 επί της πειραματικής μολυβδιάσεως. Ως πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν γάτας βάρους 2-4 kg .