ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑΣ ΤΥΦΛΟΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΕΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

THE DUODENUM SYNDROME AND ITS IMPORTANCE IN THE PATHOGENIC OF SOME DUODENUM ULCERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1940
  6. 292-306
    • A category of patients who suffer from the duodenum syndrom is given. The symptomatology is described, the radiological findings and pathogeny are given and finally the conlcusions of the study are cited.
    • Δίνεται κατηγορία ασθενών που παρουσιάζουν το δωδεκαδακτυλικό σύνδρομο, την αμοιβαδική δωδεκαδακτυλίτιδα και περιδωδεκαδακτυλίτιδα. Περιγράφεται η συμπτωματολογία, δίδονται τα ακτινολογικά ευρήματα, η παθογένεια και τέλος τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει.