1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1940
  6. 292-306
    • A category of patients who suffer from the duodenum syndrom is given. The symptomatology is described, the radiological findings and pathogeny are given and finally the conlcusions of the study are cited.
    • Δίνεται κατηγορία ασθενών που παρουσιάζουν το δωδεκαδακτυλικό σύνδρομο, την αμοιβαδική δωδεκαδακτυλίτιδα και περιδωδεκαδακτυλίτιδα. Περιγράφεται η συμπτωματολογία, δίδονται τα ακτινολογικά ευρήματα, η παθογένεια και τέλος τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει.