ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1940
  6. 271-272
    • The book of Mr.Fillip Argentis with the title "Chios from the classical times to 1936. Oxford 1940" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ.Φιλίππου Αργέντη "Bibiliography of Chios from the classical times to 1936", Oxford 1940.