ΑΚΤΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΡΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

AKTITIS AND PORONS STONES ON ACROPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σoφιανόπουλος Α Ι | Σοφιανόπουλος Α Ι
  5. 1940
  6. 260-269
    • The aktitis stone of Acropole is described. This stone has a subwhite colour to ashy-white and its hardeness is heigher than this of the limy soft rocks.
    • Περιγράφεται η ακτιτική πέτρα της Ακροπόλεως η οποία έχει χρώμα υπόλευκο έως τεφρόλευκο και η οποία έχει σκληρότητα ανώτερη από αυτήν των ασβετιτικών μαλακών πετρών.