Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

THE CONTRIBUTION OF DOCTORS TO THE REGENERATION OF THE NATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γερουλάνος, Μαρίνος
  5. 1940
  6. 221-237
    • The study is referred to the contribution of doctors, as social factors, to the regeneration of the greek liberating spirit of 1821, despite the adverse conditions and the minimum standard of living of the greek nation.
    • Μελετάται η συμβολή των ιατρών, ως κοινωνικών παραγόντων, στην αναγέννηση του ελληνικού απελευθερωτικού πνεύματος το 1821, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες και το κατώτατο βιοτικό επίπεδο του Ελληνικού έθνους.