1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Δοντάς Α Σ
  5. 1940
  6. 29-53
    • The results of the cure of physic and nervous diseases, through intravenous injections of overtonic, hypotonic solutions are reported. Patients' health who suffered from schizophrenia, epilepsy, parkinson's disease and were maniac showed spectacular improvement.
    • Αναφέρονται τα αποτελέσματα της θεραπείας ψυχικών και νευρικών νοσημάτων δι'ενδοφλεβίων ενέσεων υπερτονικών και υποτονικών διαλυμάτων. Παρατηρήθηκαν θεαματικές βελτιώσεις της υγείας σχιζοφρενικών, μανιακών και παρκισονικών.