1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κελαϊδίτης Γ. | Kelaiditis George
  5. 1940
  6. 23-25
    • It was proved that when a monosaccharite is mixed in a fermentation with a dissaccharite an increase in the excretion of cells is generated, while, on the contrary, there is no increase in the excretion when one carbohydrate is mixed with its environment.
    • Αποδεικνύεται ότι η ανάμειξη ενός μονοσακχαρίτη σε ζύμωση με ένα δισακχαρίτη προκαλείται αύξηση της έκκρισης των κυττάρων ενώ αντίθετα καμμία αύξηση έκκρισης δεν παρατηρείται κατά την ανάμειξη ενός υδατάνθρακος με το περιβάλλον του.