ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1940
  6. 9-11
    • The Academician Mr.Keramopoullos presented the book of Mr.Kasoumoulis with the title "Martial memorabilia of the War of Greeks' in 1821-1833, the history of the men-at-arms is prefixed; introduction and notes by John Vlachoyiannis, first volume, Athens, 1940".
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Κεραμόπουλος παρουσιάζει το βιβλίο κ.Κασομούλη "Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, προτάσσεται ιστορία του αρματολισμού- εισαγωγή και σημειώσεις υπό Γιάννη Βλαχογιάννη, τόμος πρώτος, Αθήναι 1940".