ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

TO THE MEMORY OF THE ECUMENICAL PATRIARCH ATHINAGORAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 198-210
    • Memorial service took place on the occasion of the awarding with the gold medal the representative and successor of the Ecumenical Patriarch Athinagoras the First. Then, a speech followed whose subject was his personality, spirit and contribution in and out Greece to the unity of Christians.
    • Γίνεται επιμνημόσυνη τελετή προκειμένου να επιδοθεί χρυσό μετάλλιο στον αντιπρόσωπο και διάδοχο του Οικουμενικού Πατριάρχη, Αθηναγόρα Α'. Γίνεται λόγος για την προσωπικότητά του, το πνεύμα του και την προσφορά του εντός και εκτός Ελλάδος στην ενότητα των Χριστιανών.