Αρχιεπίσκοποι Καρπάθου και Κάσου : 1537-1821

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50997
  4. GR-AtACAb10090136
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [18--]
  8. 24