ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

EXTRAORDINARY FESTIVE SESSION OF THE 21st OF OCTOBER OF 1972 TO THE MEMORY OF ASIA MINOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1972
  6. 134-141
    • The Academician with the purpose of strengthening our national memory as regards the historic area of Asia's Minor tragedy, recited extracts from the poem "Ainos and Wailing" of his collection.
    • Ο Ακαδημαϊκός, θέλοντας να τονώσει την Εθνική μας μνήμη στην ιστορική περιοχή της Μικρασιατικής τραγωδίας, απαγγέλει αποσπάσματα από το ποίημα "Α'ινος και Θρήνος" της ποιητικής συλλογής του.