1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1972
  6. 124-129
    • The present speech brings to our mind the national tragedy of 1922, which caused the total destruction of the Hellinism of Asia Minor, the expatration of Greeks from Ionia, Magnesia, Kesaria and Ponto, where Greeks since antiquity had their seats.
    • Πρόκειται για ομιλία, η οποία φέρνει στην μνήμη μας την Εθνική τραγωδία του 1922, η οποία επέφερε την πλήρη εξαφάνιση του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, τον εκπατρισμό των Ελλήνων από την Ιωνία, την Μαγνησία, την Καισάρεια και τον Πόντο, όπου οι Έλληνες από την αρχαιότητα είχαν τις εστίες τους.