ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

EXTRAORDINARY FESTIVE SESSION OF THE 21st OF OCTOBER OF 1972 TO THE MEMORY OF ASIA MINOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 117-121
    • Tribute to Asia's Minor catastrophe on the occasion of the completion of fifty years since the destruction of Smyrne. A lot of Academicians gave speeches where they analyzed the reasons that led to the destruction and poems were recited.
    • Αφιέρωμα στην Μικρασιαστική καταστροφή με την επέτειο συμπλήρωσης πενήντα ετών από την καταστροφή της Σμύρνης. Ομιλούν πολλοί Ακαδημαϊκοί αναλύοντες τους λόγους της καταστροφής και απαγγέλονται ποιήματα.