Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

THE SIGNIFICANCE OF THE REVOLUTION OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1972
  6. 68-85
    • Speech regarding the significance of the War of Independence in 1821. A honourable celebration of this anniversary takes place. This War scarred not only Europe's evolution but all the world's.
    • Ομιλία για την σπουδαιότητα του αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821. Γίνεται τιμητικός εορτασμός της επετείου αυτής, που σημάδεψε την εξέλιξη της ευρώπης αλλά και του κόσμου.