ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1972
  6. 13-16
    • The "Festive Volume of the Holy Monastery of Sinai" is presented by the Archbishop of Sinai, Mr.Gregorios the Second and with the attention of the Professor Mr.G.Konidaris. The book was published in 1971 by the Holy Monastery of Sinai.
    • Παρουσιάζεται ο Πανηγυρικός τόμος της Ιεράς Μονής του Σινά, που εκδόθηκε το 1971 επί τη 1400η Αμφιετηριδι της Ιεράς μονής του Σινά, υπό του Αρχιεπισκόπου Σινά κ.Γρηγορίου του Β' και επιμέλεια του καθηγητού κ.Γ.Κονιδάρη.