ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

THE FIRST POEM OF ANDREW KALVOS IN THE GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαβανίνι Μπρούνο
  5. 1972
  6. 193-217
    • The first poem of Andrew Kalvos in the greek language was written during the era that the poet participated effectively in the fight against the tyrannical regions of Italy and echoed the call of freedom and his inclination to fight against tyranny. His verses are referred to the revolutionary invitation of Greeks as well as that of Italians.
    • Το πρώτο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου στην ελληνική γλώσσα, γράφτηκε την εποχή όπου μετείχε ενεργά κατά των τυρρανικών καθεστώτων της Ιταλίας και απηχεί το κήρυγμα της ελευθερίας και την διάθεση του να πολεμήσει κατά της τυρρανίας. Οι στίχοι του αναφέρονται στο επαναστατικό κάλεσμα τόσο των Ελλήνων όσο και των Ιταλών.