ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

THE MYTHS OF THE CREATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1972
  6. 172-180
    • The main content of the present paper is the following : It is well known that in almost all legends about the Creation man was created from clay or earth. We know now that the Pre-pottery people of the Near East (especially in Jericho) treated the sculls and skeletons of their dead, as a kind of new creation, by plasteric the bones with lime. This and the thousands of clay idols and of some bigger idols made by potters on the wheel, all have contributed to the basic idea, that man was "built" of clay.
    • Εξετάζεται ο παγκόσμιος μύθος της δημιουργίας του ανθρώπου, όπως παρουσιάζεται υπό νέο φως, κατόπιν των συνεχών αρχαιολογικών ανακαλύψεων κατά τα τελευταία έτη.