ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ)

ON THE TIME DISTRIBUTION OF PRECIPITATION DURING THE PASSAGE OF WARM FRONTS OVER ATHENS (THE NATIONAL OBSERVATORY STATION) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Ζαμπάκας Ι Δ
  5. 1972
  6. 40-48
    • In this study the disrtibution of precipitation caused by warm fronts is examined in relation to the time that the front crosses Athens (the National Observatory Station). For the period 1951-1970 the warm fronts crossing the Station and giving precicpitation amount > 15,o mm are considered. The 14 cases found are carefully selected to be free of other dynamical factors and weather systems giving precipitation. Determination of the time in which the surface warm front was just over the Station is achieved through the indication of weather maps and records pressure, temperature and wind. Finally, are presented the results that came up.
    • Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τις διελεύσεις των θερμών μετώπων. Προς τούτο και για την περίοδο 1951-1970 ελήφθησαν υπ'όψιν όλα τα τυπικά θερμά μέτωπα που προκάλεσαν βροχόπτωση > 15.0 mm στην Αθήνα (Σταθμός Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών). Οι ευρεθείσες 14 περιπτώσεις επελέγησαν ούτως ώστε να είναι απαλλαγμένες άλλων δυναμικών παραγόντων και συστημάτων καιρού. Ο προσδιορισμός του ακριβούς χρόνου καθ'ον το επιφανειακό μέτωπο διήλθε δια του Σταθμού επετεύχθη μέσω των χαρακτηριστικών υποδείξεων των χαρτών καιρού και κυρίως των ταινιών βαρογράφου, θερμογράφου και ανεμογράφου. Τέλος παρατίθενται τα εξαγόμενα συμπεράσματα.