Βυζαντιακή επιγραφή εκ Νάξου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 50998
  4. GR-AtACAb10080283
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Leipzig: B. G. Teubner, 1907
  8. 8