ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ

THE WORK OF LABROS PORFIRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1932
  6. 393-395
    • Presentation of the curriculum vitae and analysis of the work of the great greek litterateur Dimitrios Sizomos or Labros Porfiras as he was made known.
    • Βιογραφικά στοιχεία και ανάλυση του έργου του μεγάλου έλληνα λογοτέχνη Δημητρίου Συζώμου ή Λάμπρου Πορφύρα όπως είναι γνωστός.