Αι μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως και Άργους και Ναυπλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51004
  4. GR-AtACAb10022750
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Αθήναις: Γεώργιος Ι. Βασιλείου, 1922
  8. 36