Μελέτη επί του νομοσχεδίου περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και προαστείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16722
  4. GR-AtACAb10073907
  5. Ελληνικά
  6. Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι. | Τραπάντζαλης, Γεώργιος
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1913
  8. 56