ΚΑΜΗΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ SAINT-SAENS

KAMILOS STAMATIS, SAINT-SAENS TUITOR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Choisy Frank
  5. 1932
  6. 297-301
    • Curriculum vitae of the greek pianist and composer Kamilou-Maria Stamatis, who was the tuitor and the animating spirit of the great french musician Saint-Saens.
    • Βιογραφικά στοιχεία του Έλληνα πιανίστα και συνθέτη Κάμηλου-Μαρία Σταμάτη ο οποίος υπήρξε δάσκαλος και εμψυχωτής του μεγάλου γάλλου μουσικού Saint-Saens.